Ekonomi Haberler

gerçekten gerçekleşmiş olmasına karşın bu faaliyetlerle alakadar kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen eşya dışı ekonomi, bütün idarelerinin denetimi haricinde mütebaki her türlü ekonomik iş ve faaliyetlerdir.|Kayıt dışı ekonomi : Kayda geçirilmeyerek Continue Reading →